Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Sản phẩm - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (phụ trách Thiết kế Sản phẩm Huy động - Dịch vụ) Hà Nội 23/07/2020
2 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 30/07/2020
3 HO - Khối Sản phẩm - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (phụ trách Ban CSTD & Đào tạo) Hà Nội 23/07/2020
4 HO - Phó Trưởng Phòng Đào tạo (Phụ trách Ban Quản lý chương trình & Chất lượng đào tạo) Hà Nội 16/07/2020
5 HO - Khối Ngân Hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Thẻ Hà Nội 05/08/2020
6 Hà Nội - Gia Lâm - Chuyên viên Khách hàng Hà Nội 31/07/2020
7 Ba Vì - PGD Tản Lĩnh - Tuyển dụng Giám đốc PGD, Kiểm soát viên Hà Nội 31/07/2020
8 HO - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Thẩm Định và Quản trị tín dụng Hà Nội 31/07/2020
9 HO - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ Hà Nội 31/07/2020
10 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 31/07/2020
11 HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Hà Nội 31/07/2020
12 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng Trung tâm dữ liệu Hà Nội 31/07/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 31/07/2020
14 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ - Phòng Bảo hiểm Hà Nội 31/07/2020
15 Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng hỗ trợ phát triển kinh doanh) Hà Nội 31/07/2020
16 HO - Chuyên viên Phòng Xử lý nợ phía Bắc Hà Nội 30/07/2020
17 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Hà Nội 25/07/2020
18 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Quản lý Kinh doanh Khách Hàng Cá Nhân (02 vị trí) Hà Nội 25/07/2020
19 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Dịch vụ hạ tầng CNTT Hà Nội 31/07/2020
20 HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Phòng chống Rửa tiền Hà Nội 23/07/2020

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.