Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Vận hành Đo lường KPIs

HO

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 20 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Banking, Human Resources
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện triển khai vận hành quy trình giao và đánh giá KPIs, Chi quyết toán LKD; 
 • Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ để thu thập thông tin tính KPIs; 
 • Thực hiện đo lường, kiểm soát kết quả tính KPIs và LKD từ phần mềm và làm việc với các bộ phận nghiệp vụ để đối soát KPIs và LKD;
 • Triển khai, tiếp nhận và trả lời các yêu cầu đối soát, thắc mắc và tư vấn liên quan tới KPIs và LKD;
 • Cung cấp các phản hồi/ý kiến của các cá nhân/đơn vị về Chính sách KPIs/LKD để cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng;
 • Kiểm soát việc thực hiện chính sách vè giao và đối soát KPIs và LKD tại các ĐVKD;
 • Nghiên cứu xây dựng các công cụ báo cáo tự động để CBNV tra cứu và phục vụ các cấp điều hành của Ngân hàng; Đầu mối sửa đổi/cải tiến các công cụ báo cáo/phần mềm khi có yêu cầu;
 • Đầu mối thực hiện khảo sát ý kiến của các đơn vị về KPIs và LKD để điều chỉnh cho phù hợp;
 • Đề xuất và triển khai cơ chế/chính sách khen thưởng/chế tài về chất lượng của Ngân hàng theo kết quả hoàn thành chỉ tiêu KPIs cá nhân;
 • Xây dựng, bổ sung/chỉnh sửa các văn bản định chế thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, thống kê, tin học, toán học, quản lý chất lượng, quản trị nguồn nhân lực...
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, triển khai, quản lý hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hoặc bộ phận về phân tích kinh doanh, Quản trị năng suất trong các tổ chức tín dụng
 • Kiến thức: Có hiểu biết về các hệ thống, tiêu chuẩn, chuẩn mực về quản lý chất lượng trong doanh nghiệp; có kiến thức, hiểu biết về các nghiệp vụ, hoạt động của NHTM
 • Kỹ năng: Excel nâng cao, ưu tiên Ứng viên có kỹ năng sử dụng kỹ năng phân tích kinh doanh (big data). Giao tiếp, thuyết phục; Làm việc nhóm; tư duy phân tích tốt.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel của Ngân hàng.
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - CV Vận hành Đo lường KPI - Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau:  HO - CV Nghiên cứu CS KPI  - Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
 • Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn.   
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

People also viewed

LienVietPostBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.