Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Ha Noi 02/09/2020
2 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Ha Noi 02/09/2020
3 HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Xuân Mai, Thường Tín Ha Noi 31/08/2020
4 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Ha Noi 30/08/2020
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Ha Noi 30/08/2020
6 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Dịch vụ hạ tầng CNTT Ha Noi 30/08/2020
7 HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Ha Noi 30/08/2020
8 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán các Phòng Giao dịch Bưu điện Ha Noi 31/08/2020
9 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng Ha Noi 31/08/2020
10 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Ha Noi 31/08/2020
11 HO - Chuyên viên Phòng Xử lý nợ phía Bắc Ha Noi 31/08/2020
12 HO - Khối Ngân hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Thẩm Định và Quản trị Tín dụng Ha Noi 28/08/2020
13 HO - Khối Ngân hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Thanh toán & Đối soát Thẻ Ha Noi 28/08/2020
14 Khu vực Hà Nội - PGD Thanh Trì - Chuyên viên Khách hàng Ha Noi 31/08/2020
15 Hà Nội - CN Thường Tín - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân &NHS Ha Noi 31/08/2020
16 HO - Khối Khách hàng Chiến lược - Chuyên viên kinh doanh KHCL Ha Noi 31/08/2020
17 Hà Nội - CN Xuân Mai - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Giao dịch viên Ha Noi 31/08/2020
18 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Ha Noi 18/08/2020
19 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng (Developer) Ha Noi 18/08/2020
20 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu DBA (Fresher) Ha Noi 18/08/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.