Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - Trung tâm Kinh doanh - Trưởng Ban Thẩm định và quản trị tín dụng Ha Noi 31/07/2020
2 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Ha Noi 30/07/2020
3 HO - Khối Sản phẩm - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (phụ trách Thiết kế Sản phẩm Huy động - Dịch vụ) Ha Noi 23/07/2020
4 HO - Khối Sản phẩm - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (phụ trách Ban CSTD & Đào tạo) Ha Noi 23/07/2020
5 HO - Phó Trưởng Phòng Đào tạo (Phụ trách Ban Quản lý chương trình & Chất lượng đào tạo) Ha Noi 16/07/2020
6 HO - Khối Ngân Hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Thẻ Ha Noi 05/08/2020
7 Hà Nội - Gia Lâm - Chuyên viên Khách hàng Ha Noi 31/07/2020
8 Ba Vì - PGD Tản Lĩnh - Tuyển dụng Giám đốc PGD, Kiểm soát viên Ha Noi 31/07/2020
9 HO - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Thẩm Định và Quản trị tín dụng Ha Noi 31/07/2020
10 HO - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ Ha Noi 31/07/2020
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Ha Noi 31/07/2020
12 HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Ha Noi 31/07/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng Trung tâm dữ liệu Ha Noi 31/07/2020
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Ha Noi 31/07/2020
15 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ - Phòng Bảo hiểm Ha Noi 31/07/2020
16 Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng hỗ trợ phát triển kinh doanh) Ha Noi 31/07/2020
17 HO - Chuyên viên Phòng Xử lý nợ phía Bắc Ha Noi 30/07/2020
18 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Ha Noi 25/07/2020
19 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Quản lý Kinh doanh Khách Hàng Cá Nhân (02 vị trí) Ha Noi 25/07/2020
20 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Dịch vụ hạ tầng CNTT Ha Noi 31/07/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.