Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

HO - Khối Pháp chế & QLRR - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động; thị trường; tín dụng (Tổ dự án Basel II)

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • 1 - 20 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Luật / Pháp lý, Ngân hàng
 • 31/03/2019

Mô Tả Công Việc

A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường (Tổ dự án Basel II);

2. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Tổ dự án Basel II);

3. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Tổ dự án Basel II).

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ:

1. Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường:

Mô tả công việc:

 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro thị trường, hệ thống kiểm soát nội bộ của LienVietPostbank so với yêu cầu của NHNN về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản/ chính sách/ quy trình cẩm nang thị trường theo Basel II để đáp ứng tuân thủ Basel II và NHNN;
 • Tham gia các buổi làm việc với đơn vị tư vấn và trong nội bộ về việc triển khai quản lý rủi ro thị trường theo Basel II.
 • Phối hợp tham gia Đánh giá, phân tích Data Gap để tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường;
 • Xây dựng hệ thống tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và hệ thống báo cáo rủi ro thị trường theo Basel II;
 • Xây dựng các mô hình, công vụ quản lý rủi ro thị trường để phục vụ cho yêu cầu tính toán vốn đối với rủi ro thị trường
 • Xây dựng/nâng cấp/hoàn thiện chương trình, chính sách, quy trình quản trị tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II của NHNN
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế...
 • Có kinh nghiệm triển khai dự án Basel II là một lợi thế
 • Về nghiệp vụ chuyên môn sẽ đảm nhận: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường
 • Về nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến vị trí sẽ đảm nhận (được ghi nhận là lĩnh vực tương đương): Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực rủi ro thị trường, hoặc dealer, khối định chế tài chính, khối nguồn vốn, ngân hàng
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình, tính toán thống kê và phân tích dữ liệu

2. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Tổ dự án Basel II):

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch công việc cá nhân trên cơ sở phân công công việc của Lãnh đạo Phòng/ Khối;
 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của LienVietPostbank so với yêu cầu của NHNN về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện văn bản chính sách Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II và đề xuất các giải pháp để Ngân hàng tuân thủ theo hiệp ước vốn Basel II và Quy định của NHNN;
 • Triển khai công cụ quản lý rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II và quy định NHNN: (i) Thu thập và quản lý các sự kiện RRHĐ (LDC); (ii) Rà soát/nhận diện/đánh giá rủi ro trong các Quy định/quy trình/Sản phẩm ; (iii) Xây dựng chỉ số đánh giá rủi ro chính cho đơn vị (KRIs – Key Risk Indicators);….
 • Nghiên cứu và triển khai tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động và đề xuất các giải pháp tuân thủ quy định NHNN và Hiệp ước vốn Basel II;
 • Thực hiện theo dõi tiến độ dự án Basel II và các công việc khác của Tổ dự án;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng/Khối.

Yêu Cầu Công Việc:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế...
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tài chính; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động; Ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia dự án Basel II/tiểu dự án liên quan rủi ro hoạt động;
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Kiến thức nghiệp vụ ngân hàng và khả năng tổng hợp hệ thống hóa kiến thức liên quan rủi ro hoạt động;
 • Hiểu biết về cơ cấu tổ chức và cơ chế phối hợp giữa các phòng ban trong ngân hàng;
 • Hiểu biết về chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị chức năng trong ngân hàng;
 • Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.

3. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Tổ dự án Basel II).

Mô Tả Công Việc:

 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống kiểm soát nội bộ của  Ngân hàng so với yêu cầu của SBV về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản/ chính sách/ quy trình cẩm nang tín dụng theo Basel II để đáp ứng tuân thủ Basel II và NHNN;
 • Tham gia các buổi làm việc với đơn vị tư vấn (nếu có) và trong nội bộ về việc triển khai quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II.
 • Phối hợp tham gia Đánh giá, phân tích Data Gap để tính toán RWA;
 • Xây dựng hệ thống tính toán RWA và hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng theo Basel II;
 •  Xây dựng/nâng cấp/hoàn thiện chương trình, chính sách, quy trình quản trị tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II của NHNN.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên. Chuyên ngành Ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng  hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng từ 3 năm trở lên;
 •  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các nghiệp vụ/ tiểu dự án thuộc RRTD theo chuẩn Basel II; triển khai xây dựng hệ thống RWA, ICAAP, Stress test;
 • Ưu tiên ứng viên triển khai xây dựng và vận hành hệ thống tính toán CAR theo TT36 hoặc hệ thống MIS cho RRTD tại các TCTD.
 • Có khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh để phục vụ công việc; 
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng dụng các hàm Excel nâng cao.
 • Có khả năng nắm bắt, hệ thống hóa các kiến thức về các quy định NHNN về hoạt động cấp tín dụng
 • Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và quản lý thời gian hoàn thành công việc trong thời gian giới hạn 
 •  Có khả năng phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
 • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục để bảo vệ kết quả và giải quyết công việc được giao 
 • Có khả năng làm việc ở áp lực cao

Yêu Cầu Công Việc

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối PC&QLRR -  Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: HO - Khối PC&QLRR -  Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.