Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/03/2019
2 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 15/03/2019
3 HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội 28/02/2019
4 Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên tổ hỗ trợ hoạt động Hải Phòng 31/03/2019
5 Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Tây Ninh Đang Tuyển
6 Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau Đang Tuyển
7 Khánh Hòa - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Kiểm ngân Khánh Hòa 31/03/2019
8 Thái Bình - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động Thái Bình 28/02/2019
9 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí Chuyên viên Hà Nội 15/03/2019
10 Quảng Bình - Chuyên viên Khách hàng Quảng Bình 15/03/2019
11 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Các vị trí Chuyên viên Hà Nội 15/03/2019
12 Hà Nội - PGD Mê Linh - Kiểm soát viên Hà Nội 15/03/2019
13 Hải Phòng - Trung tâm Giám sát Kinh doanh - Chuyên viên Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ Hải Phòng 28/02/2019
14 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Chính sách nhân sự Hà Nội 16/03/2019
15 HCM - CN Thủ Đức - Tuyển dụng các vị trí Hồ Chí Minh Đang Tuyển
16 Khu vực Hồ Chí Minh - Giao dịch viên Hồ Chí Minh 31/03/2019
17 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 31/03/2019
18 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 31/03/2019
19 Kiên Giang - PGD Phú Quốc, Châu Thành, Tân Hiệp, Hà Tiên, An Minh, Vĩnh Thuận - Tuyển Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng và Bảo vệ Kiên Giang Đang Tuyển
20 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ Hà Nội 28/02/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.