Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
61 HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Hà Nội 30/04/2020
62 Ninh Thuận - Tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên Ninh Thuận 31/03/2020
63 Bình Tân, Nhà Bè - Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên Hồ Chí Minh 16/04/2020
64 Hà Nội - Chi nhánh Đông Anh - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 31/03/2020
65 Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau 31/03/2020
66 HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng Hà Nội 31/03/2020
67 HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ Hà Nội 31/03/2020
68 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch tiền tệ Hà Nội 31/03/2020
69 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Quản lý vốn nội bộ Hà Nội 31/03/2020
70 Bắc Giang - Các vị trí chuyên viên Bắc Giang 31/03/2020
71 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 31/03/2020
72 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 31/03/2020
73 Gia Lai - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Gia Lai 31/03/2020
74 HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 31/03/2020
75 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 31/03/2020
76 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 31/03/2020
77 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Hà Nội 31/03/2020
78 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Hà Nội 31/03/2020
79 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Hà Nội 31/03/2020
80 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Báo cáo Hà Nội 31/03/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.