Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
21 Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Sóc Trăng 31/03/2020
22 Cần Thơ - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Cần Thơ 31/03/2020
23 Quảng Ninh - Tổ trưởng Phòng khách hàng, Giao dịch viên, kiểm soát viên Quảng Ninh 15/04/2020
24 Vũng Tàu - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bà Rịa - Vũng Tàu 31/03/2020
25 Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hồ Chí Minh 31/03/2020
26 An Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động An Giang 15/04/2020
27 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Marketing Sản phẩm Hà Nội 31/03/2020
28 Quảng Nam - Kiểm soát viên và Chuyên viên Khách hàng Quảng Nam 30/04/2020
29 HO - Khối Tài Chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết Hà Nội 31/03/2020
30 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Kế toán kinh doanh Hà Nội 31/03/2020
31 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 30/04/2020
32 Khu vực Hồ Chí Minh - Giao dịch viên Hồ Chí Minh 31/03/2020
33 KV.HCM - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (phụ trách Hỗ trợ và Phát triển kinh doanh - Quận 5-6-7) Hồ Chí Minh 30/04/2020
34 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 30/04/2020
35 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 30/04/2020
36 Hà Nội - CN Sơn Tây - Chuyên viên Bảo hiểm Hà Nội 31/03/2020
37 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban ứng dụng và dịch vụ hạ tầng CNTT Hồ Chí Minh 15/04/2020
38 Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Corebanking Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/04/2020
39 Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban báo cáo Hồ Chí Minh 15/04/2020
40 Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản trị ứng dụng thanh toán điện tử Hồ Chí Minh 15/04/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.