Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
81 Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau 31/03/2020
82 HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng Hà Nội 31/03/2020
83 HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ Hà Nội 31/03/2020
84 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch tiền tệ Hà Nội 31/03/2020
85 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Quản lý vốn nội bộ Hà Nội 31/03/2020
86 Bắc Giang - Các vị trí chuyên viên Bắc Giang 31/03/2020
87 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 31/03/2020
88 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 31/03/2020
89 Gia Lai - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Gia Lai 31/03/2020
90 HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 31/03/2020
91 HO - Khối Ngân hàng Số - Test Leader Hà Nội 31/03/2020
92 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Hà Nội 31/03/2020
93 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 31/03/2020
94 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 31/03/2020
95 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Hà Nội 31/03/2020
96 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Hà Nội 31/03/2020
97 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Hà Nội 31/03/2020
98 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Báo cáo Hà Nội 31/03/2020
99 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2020
100 HO - Khối CNTT - Trưởng Ban Quản lý Dự án Hà Nội 31/03/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.