Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
61 Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng Thanh Hóa 30/06/2019
62 Hà Nội - Giám đốc lưu động Hà Nội 30/06/2019
63 Hà Nội - Kiểm soát viên và các vị trí Chuyên viên cho Phòng giao dịch tại khu vực ngoại thành Hà Nội Hà Nội 30/06/2019
64 Thái Bình - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động Thái Bình 30/06/2019
65 HO - Ba vì - Chuyên viên Tổ thẩm định Hà Nội 30/06/2019
66 Thái Bình - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Thái Bình 30/06/2019
67 Quảng Ninh - Chuyên viên KHCN, KHDN và chuyên viên Kế toán nội bộ Quảng Ninh 30/06/2019
68 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 30/06/2019
69 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 30/06/2019
70 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 30/06/2019
71 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2019
72 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí chuyên viên (Tin 2) Hà Nội 30/06/2019
73 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí Chuyên viên (Tin 1) Hà Nội 30/06/2019
74 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 30/06/2019
75 Quảng Ngãi - Tổ trưởng khách hàng cá nhân (tại thành phố Quảng Ngãi) Quảng Ngãi 30/06/2019
76 Quảng Ngãi - Chuyên viên khách hàng, kế toán nội bộ, hỗ trợ hoạt động, kiểm ngân Quảng Ngãi 30/06/2019
77 Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (mảng hỗ trợ phát triển kinh doanh) Hà Nội 30/06/2019
78 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên KPI - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 30/06/2019
79 HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội 30/06/2019
80 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 30/06/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.