Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
41 HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Phát triển mạng lưới Hà Nội 31/03/2018
42 HO - Khối Thanh toán - Chuyên viên Thanh toán trong nước Hà Nội 31/03/2018
43 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Phòng Quản lý rủi ro & Phòng, Chống rửa tiền Hà Nội 31/03/2018
44 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội 31/03/2018
45 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội 31/03/2018
46 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Hà Nội 31/03/2018
47 HO - Khối Văn phòng - Nhân viên Tạp vụ (Phục vụ Phòng làm việc Ban Lãnh đạo) Hà Nội 31/03/2018
48 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước Hồ Chí Minh 31/03/2018
49 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện Hồ Chí Minh 31/03/2018
50 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2018
51 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ Hồ Chí Minh 31/03/2018
52 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hồ Chí Minh 31/03/2018
53 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy Hồ Chí Minh 31/03/2018
54 Tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Bưu điện nâng cấp Đồng Nai Đang Tuyển
55 Chi nhánh Đồng Nai- Tuyển dụng các vị trí Đồng Nai Đang Tuyển
56 Chi nhánh Đồng Nai- Tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng Đồng Nai Đang Tuyển
57 Hưng Yên - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hưng Yên 31/03/2018
58 Thanh Hóa - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Thanh Hóa 31/03/2018
59 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh Đang Tuyển
60 HO - Tổ trưởng Tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ Hồ Chí Minh Đang Tuyển

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.