Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
41 Bạc Liêu - Phòng giao dịch Bưu điện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Bạc Liêu Đang Tuyển
42 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN Hà Nội 15/12/2018
43 Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động, Dịch vụ KHCN Hà Nội 15/12/2018
44 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nhà Bè- Tuyển dụng Lái xe Hồ Chí Minh Đang Tuyển
45 HO - Hòa Bình - Chuyên viên Tổ thẩm định Hòa Bình 22/12/2018
46 Bình Định - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Doanh nghiệp Bình Định 15/12/2018
47 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 15/12/2018
48 Bắc Ninh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh (mảng tín dụng) Bắc Ninh 31/12/2018
49 Ba Vì - Tuyển dụng Tổ trưởng KHDN, Chuyên viên KHDN Hà Nội 22/12/2018
50 BÌNH TÂN, NHÀ BÈ - Tuyển dụng vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
51 Quảng Ngãi - Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Kế toán nội bộ Quảng Ngãi 31/12/2018
52 Lạng Sơn - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng Lạng Sơn 20/12/2018
53 Phú Thọ - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng Phú Thọ 20/12/2018
54 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 20/12/2018
55 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 20/12/2018
56 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 21/12/2018
57 Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Hà Nội 20/12/2018
58 Hải Dương - Chuyên viên Khách hàng Hải Dương 15/12/2018
59 Dak Lak - Giám đốc Phòng giao dịch, Nhân viên/Chuyên viên Dak Lak 18/12/2018
60 An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.