Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
16 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 31/05/2019
17 KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 31/05/2019
18 KV.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý hành chính Hồ Chí Minh 02/05/2019
19 KV.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Kế toán nội bộ Hồ Chí Minh 02/05/2019
20 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 16/05/2019
21 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội 15/05/2019
22 Quảng Ngãi - Tổ trưởng khách hàng cá nhân (tại thành phố Quảng Ngãi) Quảng Ngãi 31/05/2019
23 Quảng Ngãi - Chuyên viên khách hàng, kế toán nội bộ, hỗ trợ hoạt động, kiểm ngân Quảng Ngãi 31/05/2019
24 Các vị trí CVKH, GDV, Kế toán nội bộ, Kiểm Ngân, CV Hỗ trợ hoạt động Sóc Trăng 31/05/2019
25 HO - Quảng Nam - Chuyên viên Tổ thẩm định Quảng Nam 17/05/2019
26 Quảng Nam - Trung tâm Giám sát kinh doanh - Chuyên viên tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ Quảng Nam 17/05/2019
27 Nam Định - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cho Phòng giao dịch Nam Định 30/04/2019
28 Khối Công nghệ thông tin - Các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
29 Cao Bằng - Chuyên viên quản lý hành chính Cao Bằng 16/05/2019
30 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Phòng Đào tạo/Bộ phận quản lý đào tạo Hà Nội 16/05/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.