Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
61 Ninh Bình - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ninh Bình 31/12/2017
62 Dak Lak - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Kiểm ngân Dak Lak 31/12/2017
63 Hà Nội - Giám đốc Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì Hà Nội 31/12/2017
64 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Hà Nội 31/12/2017
65 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Hà Nội 31/12/2017
66 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội 31/12/2017
67 Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Lâm Đồng 31/12/2017
68 Vũng Tàu - Tuyển dụng Nhân viên bảo vệ Bà Rịa - Vũng Tàu Đang Tuyển
69 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nhà Bè- Tuyển dụng các vị trí chuyên viên, nhân viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
70 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ vận hành Hà Nội 15/12/2017
71 HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Quan hệ Công chúng & Quảng bá Thương hiệu Hà Nội 15/12/2017
72 HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Sự kiện Hà Nội 15/12/2017
73 HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Nhận diện Thương hiệu Hà Nội 15/12/2017
74 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội 15/12/2017
75 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Quan hệ lao động Hà Nội 15/12/2017
76 HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội 15/12/2017
77 HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Java Hà Nội 15/12/2017
78 HO - Khối Ngân hàng Điện tử - Lập trình viên PHP Hà Nội 15/12/2017
79 HO - Khối Ngân hàng Điện tử - Lập trình viên BigData Hà Nội 15/12/2017
80 HO - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 15/12/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.