Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
61 Hải Dương - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hải Dương 31/07/2018
62 Đắk Nông - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Dak Nông 31/07/2018
63 Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên/Giao dịch viên Hà Tĩnh 31/07/2018
64 Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên/Giao dịch viên Vĩnh Phúc 31/07/2018
65 Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các Phòng Giao dịch vị trí Chuyên viên/Giao dịch viên Vĩnh Phúc 31/07/2018
66 Sơn La - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Sơn La 31/07/2018
67 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 31/07/2018
68 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 31/07/2018
69 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/07/2018
70 Khu vực Hà Nội - Phó Phòng Khách hàng Hà Nội 31/07/2018
71 Hà Nội - Kiểm ngân Hà Nội 31/07/2018
72 Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội 31/07/2018
73 Hà Nội - Đông Anh - Tuyển dụng Quản lý, Chuyên viên Hà Nội 31/07/2018
74 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường - Tổ dự án Basel II Hà Nội 31/07/2018
75 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động - Tổ dự án Basel II Hà Nội 31/07/2018
76 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên rủi ro tín dụng - Tổ dự án Basel II Hà Nội 31/07/2018
77 Nam Định - PGD BĐ nâng cấp Nam Trực tuyển dụng Giao dịch viên Nam Định 31/07/2018
78 Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Nam Định 31/07/2018
79 Chi nhánh Củ Chi - Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh Đang Tuyển
80 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ Hà Nội 31/07/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.