Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
21 HO - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 15/11/2017
22 HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản Hà Nội 15/11/2017
23 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Hỗ trợ vận hành Hà Nội 15/11/2017
24 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá Hà Nội 31/10/2017
25 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Hà Nội 15/11/2017
26 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội 15/11/2017
27 Khu vực Hà Nội - Gia Lâm, Ba Vì - Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Hà Nội 15/11/2017
28 Hà Nội - Giám đốc Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì Hà Nội 15/11/2017
29 Dak Lak - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Kiểm ngân Dak Lak 15/11/2017
30 Hà Nam - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nam 15/11/2017
31 Khu vực Hà Nội - Phó Trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội 15/11/2017
32 Ninh Bình - Chuyên viên Giám sát hoạt động Ninh Bình 15/11/2017
33 Ninh Bình - Giám đốc Phòng Giao dịch Kim Sơn Ninh Bình 15/11/2017
34 Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Khánh Hòa 15/11/2017
35 Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng & Giao dịch viên Hòa Bình 15/11/2017
36 Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Sơn Tây - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội 15/11/2017
37 Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội 15/11/2017
38 Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh Hà Nội 15/11/2017
39 Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội 15/11/2017
40 Hà Nội - Chi nhánh Xuân Mai - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/11/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.