Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Văn phòng - Phó phòng PR phụ trách Thương hiệu Hà Nội 30/06/2017
2 Khu vực Hà Nội - Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch lớn Hà Nội 30/06/2017
3 HO - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và phân tích kinh tế Hà Nội 30/06/2017
4 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Hà Nội
Hồ Chí Minh
30/06/2017
5 Dak Lak - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên & Kiểm ngân Dak Lak 15/07/2017
6 Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Ninh Thuận 15/07/2017
7 Bình Dương - PGDBĐ Phú Giáo, Tương Bình Hiệp, KCN VSIP - Tuyển dụng GIám đốc PGD và các vị trí Chuyên viên Bình Dương Đang Tuyển
8 Huế - Phòng Giao dịch A Lưới - Tuyển dụng các vị trí Thừa Thiên- Huế 30/06/2017
9 HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Thẩm định Định chế tài chính Hà Nội 15/07/2017
10 Phòng giao dịch lớn Thường Tín - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động Hà Nội 30/06/2017
11 Phòng giao dịch lớn Thường Tín - Trưởng/Phó Phòng Giám sát hoạt động Hà Nội 30/06/2017
12 Quảng Nam - Phòng giao dịch Đại Lộc, Hiệp Đức - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát Hoạt động Lạng Sơn 30/06/2017
13 An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang 20/07/2017
14 Gia Lai – Chuyên viên Giám sát hoạt động Gia Lai 15/07/2017
15 Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Kon Tum 15/07/2017
16 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro hoạt động Hà Nội 15/07/2017
17 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản Hà Nội 15/07/2017
18 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội 15/07/2017
19 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội 15/07/2017
20 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội 15/07/2017

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.