Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và phân tích kinh tế Hà Nội 31/07/2017
2 HO - Khối Văn phòng - Phó phòng PR phụ trách Thương hiệu Hà Nội 31/08/2017
3 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/07/2017
4 Khu vực Hà Nội - Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch lớn Hà Nội 31/07/2017
5 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Chính sách nhân sự Hà Nội 31/08/2017
6 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Phát triển nguồn và Thương hiệu tuyển dụng Hà Nội 31/08/2017
7 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 31/08/2017
8 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
9 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị Hệ thống CNTT Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
10 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị Hệ thống Cở sở dữ liệu và Middleware Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
11 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị Ứng Dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
12 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Báo cáo Thống kê Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
13 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản lý và tham số Sản phẩm Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
14 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị ứng dụng CoreBanking Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
15 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
16 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Báo cáo thông tin quản trị và Ngân hàng nhà nước Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
17 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Phòng Hỗ trợ nghiệp vụ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
18 Thanh Hóa, Nam Định - Tuyển dụng các vị trí tại Phòng giao dịch Bưu điện Thanh Hóa
Nam Định
31/07/2017
19 Hà Nội (Sơn Tây) - Chuyên viên Thẩm định Tài sản đảm bảo Hà Nội 15/08/2017
20 Bến Tre - PGDBĐ Bình Đại, Chợ Lách, Thạnh Phú - Tuyển dụng Quản lý và các vị trí Chuyên viên Bến Tre Đang Tuyển

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.