Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Giám đốc lưu động tại Văn phòng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
31/03/2018
2 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/04/2018
3 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/04/2018
4 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Hồ Chí Minh Đang Tuyển
5 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thủ Đức - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh Đang Tuyển
6 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Hồ Chí Minh Đang Tuyển
7 PGD lớn Trường Chinh - Tuyển dụng Nhân viên bảo vệ Hồ Chí Minh Đang Tuyển
8 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thủ Đức - Giao dịch viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
9 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước Hồ Chí Minh 31/03/2018
10 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện Hồ Chí Minh 31/03/2018
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2018
12 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ Hồ Chí Minh 31/03/2018
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hồ Chí Minh 31/03/2018
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy Hồ Chí Minh 31/03/2018
15 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh Đang Tuyển
16 HO - Tổ trưởng Tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ Hồ Chí Minh Đang Tuyển
17 Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng/phi tín dụng Hồ Chí Minh Đang Tuyển
18 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nhà Bè- Tuyển dụng các vị trí chuyên viên, nhân viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
19 Hội sở - Khối Ngân hàng điện tử - Phòng Vận hành và kỹ thuật - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ Hồ Chí Minh Đang Tuyển
20 HO - Chuyên viên thẩm định Tài sản đảm bảo tại các Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Hồ Chí Minh
Dak Lak
Phú Yên
Kon Tum
Đồng Nai
...
Đang Tuyển

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.