Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội 28/02/2019
2 HO - Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 28/02/2019
3 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 28/02/2019
4 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Chính sách nhân sự Hà Nội 16/03/2019
5 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ Hà Nội 28/02/2019
6 HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Hà Nội 28/02/2019
7 HO - Khối NCCL&QHKDQT - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 28/02/2019
8 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 13/03/2019
9 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội 13/03/2019
10 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 16/03/2019
11 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Quan hệ lao động Hà Nội 15/03/2019
12 Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Hà Nội 28/02/2019
13 Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Hà Nội 28/02/2019
14 Hà Nội - Thường Tín - Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 28/02/2019
15 Hà Nội - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội 28/02/2019
16 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 28/02/2019
17 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi Hà Nội 28/02/2019
18 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội 28/02/2019
19 Hà Nội - Gia Lâm​ - Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 28/02/2019
20 HO - Khối Pháp chế & QLRR - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động; thị trường; tín dụng (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 28/02/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.