Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 30/11/2019
2 Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động Hà Nội 14/12/2019
3 Hà Nội - Chuyên viên kế toán Hà Nội 30/11/2019
4 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Corebanking Hà Nội 31/12/2019
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Middleware Hà Nội 31/12/2019
6 HO - Phòng xử lý nợ - Trưởng Ban phi tố tụng Hà Nội 30/11/2019
7 Hội sở - Phòng Xử lý nợ phía Bắc - Chuyên viên Hà Nội 30/11/2019
8 Hội sở - Phòng Giám sát kinh doanh phía Bắc - Chuyên viên kiểm soát giải ngân Hà Nội 30/11/2019
9 Sơn Tây - Chuyên viên Quản lý Hành chính Hà Nội 30/11/2019
10 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc Hà Nội 15/12/2019
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Hà Nội 30/11/2019
12 HO – Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Phó Trưởng Phòng Nhân sự (phụ trách mảng Chính sách nhân sự) Hà Nội 30/11/2019
13 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Hà Nội 30/11/2019
14 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 30/11/2019
15 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 30/11/2019
16 HO – Khối CNTT - Trưởng Ban Phát triển ứng dụng Quản trị doanh nghiệp Hà Nội 30/11/2019
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng TTDL Hà Nội 30/11/2019
18 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Hà Nội 30/11/2019
19 HO - Khối CNTT - Chuyên viên IT Service Desk Hà Nội 30/11/2019
20 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội 30/11/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.