Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội 30/06/2019
2 HO - Khối CNTT - Senior Tester Hà Nội 30/06/2019
3 CN Xuân Mai, PGDBĐ Chương Mỹ, Quốc Oai - Tuyển dụng các vị trí Hà Nội 30/06/2019
4 HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Ban Kế Toán Hà Nội 30/06/2019
5 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Chế độ kế toán Hà Nội 30/06/2019
6 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Xử lý nợ Hà Nội 15/07/2019
7 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Quản lý Tài sản nợ có Hà Nội 30/06/2019
8 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Bộ phận Thống kê Hà Nội 30/06/2019
9 HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 30/06/2019
10 HO-Chuyên viên phòng chống rửa tiền Hà Nội 06/07/2019
11 Hà Nội - Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai - Chuyên viên khách hàng Hà Nội 30/06/2019
12 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Phi nhân thọ Hà Nội 30/06/2019
13 HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Truyền thông Hà Nội 30/06/2019
14 Hà Nội - Giám đốc lưu động Hà Nội 30/06/2019
15 Hà Nội - Kiểm soát viên và các vị trí Chuyên viên cho Phòng giao dịch tại khu vực ngoại thành Hà Nội Hà Nội 30/06/2019
16 HO - Ba vì - Chuyên viên Tổ thẩm định Hà Nội 30/06/2019
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 30/06/2019
18 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 30/06/2019
19 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 30/06/2019
20 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.