Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 31/08/2019
2 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 15/09/2019
3 Hà Nội - Giám đốc lưu động Hà Nội 31/08/2019
4 HO - Khối GSKD&XLN - Trưởng phòng Xử lý nợ phía Bắc Hà Nội 31/08/2019
5 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 15/09/2019
6 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 15/09/2019
7 Khu vực Hà Nội - Nhân viên kiểm ngân Hà Nội 30/09/2019
8 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Hà Nội 31/08/2019
9 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 30/09/2019
10 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 30/09/2019
11 HO - Hà Nội- Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại ĐVKD Hà Nội 15/09/2019
12 Hà Nội - Phòng Giao dịch Mê Linh - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Hà Nội 15/09/2019
13 HO - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm - Phòng Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Thẻ & Ngân hàng điện tử Hà Nội 31/08/2019
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2019
15 HO - Ba vì - Chuyên viên Trung tâm Giám sát kinh doanh Hà Nội 31/08/2019
16 HO - Trung tâm Giám sát kinh doanh tại CN Gia Lâm - Kiểm soát viên Tổ Thẩm định và Chuyên viên tại TTGSKD Hà Nội 31/08/2019
17 HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Vận hành hệ thống Ví Việt Hà Nội 31/08/2019
18 HO - Chuyên viên Phòng Quản lý các Trung tâm giám sát kinh doanh tại ĐVKD - Khối GSKD và XLN Hà Nội 15/09/2019
19 Hà Nội - Phòng giao dịch Thạch Thất - Kiểm soát viên Hà Nội 31/08/2019
20 Hà Nội - PGD lớn Hoàng Mai - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (Mảng Giám sát tín dụng) Hà Nội 31/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.