Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Phó Trưởng Phòng Đào tạo (Phụ trách Ban Quản lý chương trình & Chất lượng đào tạo) Hà Nội 15/06/2020
2 HO - Trung tâm Thẻ - Trưởng Ban Thẩm định và quản trị Thẻ Hà Nội 31/05/2020
3 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 27/06/2020
4 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2020
5 Hà Nội - CN Sơn Tây - Chuyên viên Bảo hiểm Hà Nội 15/06/2020
6 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 18/06/2020
7 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 18/06/2020
8 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 18/06/2020
9 HO - Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ Hà Nội 15/06/2020
10 HO- Chuyên viên Ban Phát hành và Quản lý thiết bị Thẻ Hà Nội 15/06/2020
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/06/2020
12 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (Ưu tiên Fresher) Hà Nội 15/06/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Hà Nội 15/06/2020
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Báo cáo Hà Nội 16/06/2020
15 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/06/2020
16 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Dự án Hà Nội 15/06/2020
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Hà Nội 15/06/2020
18 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng Trung tâm dữ liệu Hà Nội 31/05/2020
19 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán các Phòng Giao dịch Bưu điện Hà Nội 31/05/2020
20 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng Hà Nội 31/05/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.