Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối QLNNL - Trưởng bộ phận Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 30/06/2018
2 HO - Khối QLNNL - Trưởng phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 30/06/2018
3 HO - Khối CNTT - Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án và chất lượng CNTT Hà Nội 30/06/2018
4 Hà Nội - PGD lớn Thường Tín - Tuyển dụng Giao dịch viên Hà Nội 31/07/2018
5 Hà Nội - Đông Anh - Tuyển dụng Quản lý, Chuyên viên Hà Nội 30/06/2018
6 HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên Lễ tân Hà Nội 16/07/2018
7 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Thẩm định định chế tài chính nước ngoài Hà Nội 15/07/2018
8 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá Hà Nội 15/07/2018
9 HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Hà Nội 30/06/2018
10 HO - Khối NCCL&QHKDQT - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 30/06/2018
11 Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội 30/06/2018
12 Hà Nội - Kiểm ngân Hà Nội 30/06/2018
13 Khu vực Hà Nội - Phó Phòng Khách hàng Hà Nội 30/06/2018
14 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2018
15 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 30/06/2018
16 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 30/06/2018
17 HO - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Chuyên viên Tổ Thẩm định Hà Nội 30/06/2018
18 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai sản phẩm Huy động, dịch vụ khách hàng cá nhân Hà Nội 30/06/2018
19 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2018
20 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Hà Nội 30/06/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.