Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Chi nhánh Xuân Mai - Tổ trưởng Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ Hà Nội
Hòa Bình
31/12/2017
2 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/12/2017
3 HO - Sơn Tây - Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ Thẩm định Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Hà Nội 15/12/2017
4 Khu vực Hà Nội - Giám đốc PGD bưu điện nâng cấp Hà Nội Đang Tuyển
5 Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội 31/12/2017
6 HO - Khối Quản lý & Phát triển doanh nghiệp - Chuyên viên Ban Phát triển mạng lưới Hà Nội 31/12/2017
7 HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên lễ tân Hà Nội 31/12/2017
8 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/12/2017
9 Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 31/12/2017
10 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 31/12/2017
11 TOÀN QUỐC - Chuyên viên Tổ Ngân hàng Điện tử tại các Chi nhánh Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hòa Bình
Hà Giang
Lào Cai
...
31/12/2017
12 TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/12/2017
13 Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Các vị trí Tổ trưởng/Chuyên viên Hà Nội 31/12/2017
14 Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hà Nội 31/12/2017
15 Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội 31/12/2017
16 Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì, Gia Lâm​ - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hà Nội 31/12/2017
17 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Phát triển nguồn và Thương hiệu tuyển dụng Hà Nội 31/12/2017
18 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Chính sách nhân sự Hà Nội 31/12/2017
19 HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội 31/12/2017
20 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Hà Nội 31/12/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.