Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 15/11/2018
2 HO - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số phụ trách Kinh doanh thẻ Hà Nội 31/10/2018
3 HO - Phòng KPI và Quản lý chất lượng - Chuyên viên Quản lý Chất lượng Hà Nội 15/11/2018
4 Hà Nội - PGD lớn Long Biên - Giao dịch viên Hà Nội 31/10/2018
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA) Hà Nội 15/11/2018
6 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi Hà Nội 15/11/2018
7 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội 15/11/2018
8 Hà Nội - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội 31/10/2018
9 Hà Nội - PGD Mê Linh - Kiểm soát viên Hà Nội 31/10/2018
10 Hà Nội - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội 31/10/2018
11 Hà Nội - Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng/ Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Hoạt động Hà Nội 31/10/2018
12 Hà Nội - Gia Lâm​ - Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 05/11/2018
13 HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 31/10/2018
14 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 31/10/2018
15 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 31/10/2018
16 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Quan hệ lao động Hà Nội 31/10/2018
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội 31/10/2018
18 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý dự án Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/10/2018
19 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng thanh toán & tích hợp Hà Nội 31/10/2018
20 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 31/10/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.