Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Ba Vì - Phó phòng Khách hàng Hà Nội 31/12/2018
2 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng Hà Nội 31/12/2018
3 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/12/2018
4 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 15/12/2018
5 HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội 15/12/2018
6 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội 31/01/2019
7 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội 31/12/2018
8 Hà Nội - Gia Lâm​ - Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 31/12/2018
9 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng Hà Nội 31/12/2018
10 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Hà Nội 31/12/2018
11 HO - Khối NCCL&QHKDQT - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 31/12/2018
12 HO - Khối Thanh toán - Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc Hà Nội 31/12/2018
13 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN Hà Nội 15/12/2018
14 Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động, Dịch vụ KHCN Hà Nội 15/12/2018
15 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 15/12/2018
16 Ba Vì - Tuyển dụng Tổ trưởng KHDN, Chuyên viên KHDN Hà Nội 22/12/2018
17 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 20/12/2018
18 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 20/12/2018
19 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Tổ dự án Basel II) Hà Nội 21/12/2018
20 Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Hà Nội 20/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.