Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Chính sách nhân sự Hà Nội 31/03/2020
2 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 31/03/2020
3 HO - Khối CNTT - Trưởng Ban Quản lý Dự án Hà Nội 29/02/2020
4 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Kế toán kinh doanh Hà Nội 15/03/2020
5 HO - Khối Tài Chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết Hà Nội 15/03/2020
6 Hà Nội - PGD Mỹ Đức - Kiểm ngân Hà Nội 31/03/2020
7 Hà Nội - CN Hoàng Quốc Việt - Chuyên viên Kế toán Hà Nội 31/03/2020
8 Hà Nội - PGD Sóc Sơn - Tuyển dụng vị trí Quản lý và Chuyên viên Hà Nội 31/03/2020
9 Hà Nội - CN Ba Vì - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động mảng tín dụng Hà Nội 31/03/2020
10 Hà Nội - CN Xuân Mai - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên Hà Nội 31/03/2020
11 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Hà Nội 16/03/2020
12 Hội sở - Chuyên viên Phòng Xử lý nợ phía Bắc Hà Nội 29/02/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hà Nội 31/03/2020
14 Ba Vì - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 31/03/2020
15 Hà Nội - CN Thăng Long (Trần Quang Khải) - Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (Chuyên trách Xử lý nợ) Hà Nội 15/03/2020
16 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Báo cáo Hà Nội 29/02/2020
17 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 15/03/2020
18 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 29/02/2020
19 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Tín dụng KHCN Hà Nội 31/03/2020
20 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ - Phòng Bảo hiểm Hà Nội 31/03/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.