Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối CNTT - Chuyên viên IT Service Desk Hà Nội 15/08/2018
2 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 31/08/2018
3 Hà Nội - Chi nhánh Gia Lâm​ - Khách hàng Cá nhân & Giao dịch viên Hà Nội 31/08/2018
4 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Hà Nội 31/08/2018
5 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Hà Nội 31/08/2018
6 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên rủi ro tín dụng Hà Nội 31/08/2018
7 HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ Hà Nội 15/08/2018
8 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng Hà Nội 31/08/2018
9 HO - Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2018
10 HO - Chi nhánh Gia Lâm, Ba Vì - Chuyên viên Tổ Thẩm định Hà Nội 31/08/2018
11 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN Hà Nội 31/08/2018
12 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm tín dụng cá nhân Hà Nội 31/08/2018
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng thanh toán & tích hợp Hà Nội 31/08/2018
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội 31/08/2018
15 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 31/08/2018
16 Hà Nội - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hà Nội 31/08/2018
17 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/08/2018
18 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 31/08/2018
19 Hà Nội - PGD lớn Thường Tín - Tuyển dụng Giao dịch viên Hà Nội 31/08/2018
20 Hà Nội - Đông Anh - Tuyển dụng Quản lý, Chuyên viên Hà Nội 31/08/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.