Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối QLNNL - Trưởng bộ phận Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 31/07/2018
2 Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì​ - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 31/07/2018
3 Cao Bằng - PGD tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên Cao Bằng 31/07/2018
4 Cao Bằng - Tuyển dụng vị trí Giao dịch viên Cao Bằng 31/07/2018
5 HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Hà Nội 31/07/2018
6 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN Hà Nội 31/07/2018
7 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm tín dụng cá nhân Hà Nội 31/07/2018
8 HO - Văn phòng Hội đồng quản trị - Chuyên viên Ban Tổng hợp Hà Nội 31/07/2018
9 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai sản phẩm Huy động, dịch vụ khách hàng cá nhân Hà Nội 31/07/2018
10 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/07/2018
11 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Hà Nội 31/07/2018
12 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội 31/07/2018
13 HO - Sơn Tây- Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ Thẩm định Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh Hà Nội 31/07/2018
14 Bắc Kạn - PGD BĐ nâng cấp Chợ Đồn tuyển dụng Giao dịch viên Bắc Cạn 31/07/2018
15 Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Hà Nam 31/07/2018
16 Hà Nam - PGD Bình Lục, PGD Đồng Văn - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Hà Nam 31/07/2018
17 Thái Bình - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Thái Bình 31/07/2018
18 Thái Bình - PGD Thái Thụy tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Thái Bình 31/07/2018
19 Khánh Hòa - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Kiểm ngân Khánh Hòa 31/07/2018
20 Khánh Hòa - PGD Diên Khánh, PGD Vạn Ninh tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khánh Hòa 31/07/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.