Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG LIENVIETPOSTBANK Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2017
2 HO - Khối Văn phòng - Phó phòng PR phụ trách Thương hiệu Hà Nội 31/08/2017
3 HO - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và phân tích kinh tế Hà Nội 31/08/2017
4 Thái Bình - Chuyên viên Khách hàng cá nhân/Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Thái Bình 15/09/2017
5 Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Tây Ninh Đang Tuyển
6 Hà Nội - Giao dịch viên - Tháng 08/2017 Hà Nội 15/09/2017
7 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tháng 08/2017 Hà Nội 15/09/2017
8 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Tháng 08/2017 Hà Nội 15/09/2017
9 HO - Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế Hà Nội 15/09/2017
10 HO - Chuyên viên Mua sắm, Quản lý Tài sản và Đội xe Hà Nội 31/08/2017
11 Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Chuyên viên Khách hàng Hồ Chí Minh Đang Tuyển
12 Bình Định - Chuyên viên Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện Bình Định 31/08/2017
13 Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Chuyên viên Khách hàng Hồ Chí Minh Đang Tuyển
14 Hồ Chí Minh - Chi nhánh Củ Chi - Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
15 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Văn bản định chế Hà Nội 15/09/2017
16 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Tư vấn và hỗ trợ pháp lý Hà Nội 15/09/2017
17 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội 31/08/2017
18 HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội 31/08/2017
19 Dak Lak - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh Dak Lak 31/08/2017
20 Quảng Ngãi - Chuyên viên khách hàng cá nhân Quảng Ngãi 31/08/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.