Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối CNTT - Trưởng Ban Quản lý Dự án Hà Nội 29/02/2020
2 Quảng Ninh - Phó Trưởng Phòng khách hàng Quảng Ninh 31/03/2020
3 Khối Công nghệ thông tin - Các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh 31/03/2020
4 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hà Nội 31/03/2020
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Báo cáo Hà Nội 29/02/2020
6 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội 15/03/2020
7 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Middleware Hà Nội 29/02/2020
8 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Corebanking Hà Nội 29/02/2020
9 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp Hà Nội 29/02/2020
10 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Hà Nội 29/02/2020
11 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội 29/02/2020
12 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội 29/02/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Hà Nội 29/02/2020
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng TTDL Hà Nội 29/02/2020
15 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Hà Nội 29/02/2020
16 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội 29/02/2020
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Dự án Hà Nội 29/02/2020
18 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 31/03/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.