Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển tích hợp hướng dịch vụ SOA Hà Nội 15/04/2018
2 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Core Banking – Ngân hàng số Hà Nội 15/04/2018
3 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA) Hà Nội 15/04/2018
4 HO - Khối Ngân hàng Điện tử - Trưởng ban Quản lý chất lượng (Test Lead) Hà Nội 19/04/2018
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản lý doanh nghiệp Hà Nội 31/03/2018
6 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hà Nội 31/03/2018
7 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Nguồn vốn thanh toán và ứng dụng quản lý Hà Nội 31/03/2018
8 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý dự án Hà Nội 31/03/2018
9 HO - Khối CNTT - Chuyên viên IT Service Desk Hà Nội 31/03/2018
10 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý chất lượng CNTT Hà Nội 31/03/2018
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước Hồ Chí Minh 31/03/2018
12 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện Hồ Chí Minh 31/03/2018
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2018
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ Hồ Chí Minh 31/03/2018
15 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng WAN Hồ Chí Minh 31/03/2018
16 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy Hồ Chí Minh 31/03/2018
17 HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị Hệ thống Cở sở dữ liệu và Middleware Hồ Chí Minh Đang Tuyển

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.