Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Hà Nội - Giám đốc Phòng giao dịch Thạch Thất Hà Nội 31/05/2019
2 Hà Nội - Kiểm soát viên và các vị trí Chuyên viên cho Phòng giao dịch tại khu vực ngoại thành Hà Nội Hà Nội 31/05/2019
3 Bình Định - Giao dịch viên; Chuyên viên khách hàng Bình Định 15/05/2019
4 Quảng Ngãi - Tổ trưởng khách hàng cá nhân (tại thành phố Quảng Ngãi) Quảng Ngãi 31/05/2019
5 Nam Định - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cho Phòng giao dịch Nam Định 30/04/2019
6 Cao Bằng - Chuyên viên quản lý hành chính Cao Bằng 16/05/2019
7 Hà Nội - Giám đốc lưu động Hà Nội 31/05/2019
8 Ba Vì - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/05/2019
9 Điện Biên - Giao dịch viên; Chuyên viên khách hàng cá nhân Điện Biên 15/05/2019
10 Hà Giang - Chuyên viên quản lý hành chính; Giao dịch viên Hà Giang 15/05/2019
11 Dak Lak - Giám đốc Phòng giao dịch, Kiểm soát viên, Chuyên viên khách hàng Dak Lak 31/05/2019
12 Thái Bình - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động Thái Bình 31/05/2019
13 Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên, Chuyên viên khách hàng cá nhân, doanh nghiệp Vĩnh Phúc 30/06/2019
14 Phú Yên - Chuyên viên quản lý hành chính Phú Yên 26/04/2019
15 Hải Dương - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng Hải Dương 30/04/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.