Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Bà Vì - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Hà Nội 31/01/2019
2 Bình Định - Tuyển dụng Giao dịch viên Bình Định 15/02/2019
3 Nam Định - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cho Phòng giao dịch Nam Định 15/03/2019
4 Hưng Yên - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Hưng Yên 31/01/2019
5 Đà Nẵng - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cho Phòng giao dịch Đà Nẵng 31/03/2019
6 Đà Nẵng - Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch Túy Loan Đà Nẵng 31/03/2019
7 Hà Nội - Tuyển dụng Kiểm soát viên và các vị trí Chuyên viên cho Phòng giao dịch Hà Nội 31/03/2019
8 Hà Nội tuyển dụng - Giám đốc Phòng giao dịch tại Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
9 Hải Phòng - Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch Hải Phòng 31/03/2019
10 Hải Phòng - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cho Phòng giao dịch Hải Phòng 31/03/2019
11 Khánh Hòa - Chuyên viên khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Khánh Hòa 31/01/2019
12 Tuyển dụng - Giám đốc; Kiểm soát viên; Giao dịch viên; Chuyên viên khách hàng thuộc các Phòng giao dịch tại 17 tỉnh thành Hòa Bình
Hà Giang
Lai Châu
Cao Bằng
Yên Bái
...
Đang Tuyển
13 Đăk Nông -Tuyển dụng Kiểm soát viên, Chuyên viên khách hàng Dak Nông 31/01/2019
14 Hà Giang - Kiểm soát viên, giao dịch viên, chuyên viên khách hàng tại các Phòng giao dịch Hà Giang 31/01/2019
15 Hà Giang - Giám đốc Phòng giao dịch Hà Giang 31/01/2019
16 Hòa Bình - Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên Hòa Bình 31/01/2019
17 Hòa Bình - Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Bình 31/01/2019
18 Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên, Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên Vĩnh Phúc 31/01/2019
19 Vĩnh Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Bình Xuyên; Tam Đảo Vĩnh Phúc 31/01/2019
20 Bắc Ninh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh (mảng tín dụng) Bắc Ninh 31/01/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.