Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Kon Tum - Giám đốc Phòng giao dịch, Kiểm soát viên và các vị trí chuyên viên, nhân viên khác Kon Tum 31/08/2019
2 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Hà Nội 31/08/2019
3 Hà Nội - Giám đốc lưu động Hà Nội 31/08/2019
4 Khu vực Hà Nội - Nhân viên kiểm ngân Hà Nội 30/09/2019
5 Đăk Nông - Trụ sở Chi nhánh và các PGD - Chuyên viên KHCN, Chuyên viên Khách hàng Dak Nông 20/09/2019
6 Quảng Ninh - Giám đốc Phòng Giao dịch Vân Đồn, Bình Liêu Quảng Ninh 30/09/2019
7 Quảng Ninh - Tổ trưởng Phòng khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (mảng GSTD), Giao dịch viên Quảng Ninh 30/09/2019
8 Phú Thọ - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng tại các PGD Phú Thọ 28/08/2019
9 Đức Trọng - Chuyên viên Kế toán; Kiểm ngân tại trụ sở CN Đức trọng Lâm Đồng 31/08/2019
10 HO - Ba vì - Chuyên viên Trung tâm Giám sát kinh doanh Hà Nội 31/08/2019
11 Hà Tĩnh - Trụ sở Chi nhánh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Tĩnh 31/08/2019
12 Bình Thuận - Trụ sở Chi nhánh, PGD Đức Linh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Bình Thuận 31/08/2019
13 HO - Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Chi nhánh Thanh Hóa - Chuyên viên Thanh Hóa 31/08/2019
14 Hà Nội - Các vị trí Chuyên viên/Giao dịch viên - Phòng giao dịch tại khu vực ngoại thành Hà Nội Hà Nội 31/08/2019
15 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí chuyên viên (Tin 2) Hà Nội 31/08/2019
16 Gia Lai - Giám đốc Phòng giao dịch, Kiểm soát viên và các vị trí chuyên viên khác Gia Lai 31/08/2019
17 Hà Nội - Long Biên - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 31/08/2019
18 Vĩnh Phúc - Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động Vĩnh Phúc 31/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.