Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số phụ trách Kinh doanh thẻ Hà Nội 31/10/2018
2 Kon Tum - Vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên Kon Tum 31/10/2018
3 Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng Bắc Giang 31/10/2018
4 Hà Nội - PGD lớn Long Biên - Giao dịch viên Hà Nội 31/10/2018
5 Hà Nội - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội 31/10/2018
6 Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Vĩnh Phúc 31/10/2018
7 Vĩnh Phúc - Giao dịch viên (Lập Thạch, Yên Lạc) Vĩnh Phúc 31/10/2018
8 Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động, Kiểm ngân Hà Giang 31/10/2018
9 Quảng Ninh - Giám đốc PGD Quảng Yên Quảng Ninh 15/11/2018
10 Quảng Ninh - Chuyên viên KHCN, Kiểm soát viên, Giao Dịch viên, Kế toán nội bộ Quảng Ninh 15/11/2018
11 Bình Định - Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân Bình Định 09/11/2018
12 Hải Phòng - Các vị trí Quản lý, nhân viên Hải Phòng 31/10/2018
13 Quảng Nam - Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên Quảng Nam 03/11/2018
14 Khánh Hòa - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khánh Hòa 04/12/2018
15 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 31/10/2018
16 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai sản phẩm tín dụng KHCN Hà Nội 31/10/2018
17 Hà Nội - PGD lớn Thường Tín - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 31/10/2018
18 Hà Nội - PGD lớn Đông Anh - Phó Trưởng Ban Khách hàng Hà Nội 31/10/2018
19 Hà Nội - PGD lớn Đông Anh - Chuyên viên Khách hàng Hà Nội 31/10/2018
20 HO - Khối Sản phẩm - Phó Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 31/10/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.