Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Hòa Bình - Tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Bình 31/01/2019
2 Ba Vì - Phó phòng Khách hàng Hà Nội 31/12/2018
3 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/12/2018
4 Hải Phòng - Các vị trí Quản lý, Chuyên viên, Giao dịch viên Hải Phòng 31/12/2018
5 Hòa Bình - Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên Hòa Bình 31/01/2019
6 Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên, Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên Vĩnh Phúc 31/01/2019
7 Vĩnh Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Bình Xuyên; Tam Đảo Vĩnh Phúc 31/01/2019
8 Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Kon Tum 15/12/2018
9 Hòa Bình - PGD Lạc Thủy - Chuyên viên khách hàng Hòa Bình 31/12/2018
10 Quảng Nam - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ kinh doanh) Quảng Nam 31/12/2018
11 Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng Đà Nẵng 31/12/2018
12 Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động, Dịch vụ KHCN Hà Nội 15/12/2018
13 HO - Hòa Bình - Chuyên viên Tổ thẩm định Hòa Bình 22/12/2018
14 Bình Định - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Doanh nghiệp Bình Định 15/12/2018
15 Bắc Ninh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh (mảng tín dụng) Bắc Ninh 31/12/2018
16 Ba Vì - Tuyển dụng Tổ trưởng KHDN, Chuyên viên KHDN Hà Nội 22/12/2018
17 Lạng Sơn - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng Lạng Sơn 20/12/2018
18 Phú Thọ - Tuyển dụng Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng Phú Thọ 20/12/2018
19 Hải Dương - Chuyên viên Khách hàng Hải Dương 15/12/2018
20 HO - Khối Nghiên cứu chiến lược & Quan hệ Kinh doanh Quốc tế - Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế Hà Nội 15/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.