Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO – Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Phó Trưởng Phòng Nhân sự (phụ trách mảng Chính sách nhân sự) Ha Noi 29/02/2020
2 Hà Nội - Giám Đốc Lưu Động - Khu vực Miền Bắc Ha Noi 31/01/2020
3 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Ha Noi 31/01/2020
4 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Middleware Ha Noi 29/02/2020
5 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Corebanking Ha Noi 29/02/2020
6 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp Ha Noi 29/02/2020
7 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Ha Noi 29/02/2020
8 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Ha Noi 29/02/2020
9 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Ha Noi 29/02/2020
10 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Ha Noi 29/02/2020
11 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Ha Noi 29/02/2020
12 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng TTDL Ha Noi 29/02/2020
13 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Ha Noi 29/02/2020
14 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Ha Noi 29/02/2020
15 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Dự án Ha Noi 29/02/2020
16 Hà Nội - Giao dịch viên Ha Noi 31/01/2020
17 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Ha Noi 15/02/2020
18 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc Ha Noi 31/01/2020
19 HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Các vị trí chuyên viên Ha Noi 29/02/2020
20 Hà Nội - Gia Lâm - Chuyên viên Khách hàng Ha Noi 31/01/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.