Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
41 Quảng Ninh - Tổ trưởng Phòng khách hàng, Giao dịch viên, kiểm soát viên Quang Ninh 15/04/2020
42 An Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động An Giang 15/04/2020
43 Quảng Nam - Kiểm soát viên và Chuyên viên Khách hàng Quang Nam 30/04/2020
44 HO - Khối Tài Chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết Ha Noi 30/04/2020
45 HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Kế toán kinh doanh Ha Noi 30/04/2020
46 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp Ha Noi 30/04/2020
47 KV.HCM - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (phụ trách Hỗ trợ và Phát triển kinh doanh - Quận 5-6-7) Ho Chi Minh 30/04/2020
48 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Ho Chi Minh 30/04/2020
49 Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Ho Chi Minh 30/04/2020
50 HO - Chuyên viên Phòng Xử lý nợ phía Bắc Ha Noi 15/04/2020
51 Hà Nội - CN Sơn Tây - Chuyên viên Bảo hiểm Ha Noi 30/04/2020
52 Nam Định - Giám đốc PGD Ý Yên Nam Dinh 30/04/2020
53 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban ứng dụng và dịch vụ hạ tầng CNTT Ho Chi Minh 15/04/2020
54 Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Corebanking Ha Noi
Ho Chi Minh
15/04/2020
55 Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban báo cáo Ho Chi Minh 15/04/2020
56 Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản trị ứng dụng thanh toán điện tử Ho Chi Minh 15/04/2020
57 Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản trị Cơ sở dữ liệu & Middleware Ho Chi Minh 15/04/2020
58 Hà Nội - Kiểm soát viên Ha Noi 30/04/2020
59 HO - Trung tâm Thẻ - Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ Ha Noi 15/04/2020
60 HO - Trung tâm Thẻ - Chuyên viên Thẩm định Thẻ tín dụng Ha Noi 15/04/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.