Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
41 Hà Nội - PGD Phú Xuyên - Chuyên viên Khách hàng Ha Noi 31/07/2019
42 Quảng Bình - Giám đốc Phòng giao dịch, Kiểm soát viên và các vị trí chuyên viên Quang Binh 31/07/2019
43 Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động Thanh Hoa 31/07/2019
44 Hà Giang - Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện, Kiểm soát viên và các vị trí chuyên viên Ha Giang 31/07/2019
45 Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Giao dịch viên. Ha Noi 31/07/2019
46 Nghệ An - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp, Giao dịch viên Nghe An 31/07/2019
47 Khối Ngân hàng Số - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Phòng Vận hành và Kỹ thuật Ho Chi Minh Unlimited
48 BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Binh Duong Unlimited
49 Huế - Giám đốc Phòng giao dịch và Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Thua Thien Hue 31/07/2019
50 Nam Định - Kiểm soát viên, Tổ trưởng Tổ Quản lý Phòng Giao dịch Bưu điện và các vị trí chuyên viên khác Nam Dinh 31/07/2019
51 HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòng Bảo hiểm Ha Noi 31/07/2019
52 HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Phi nhân thọ Ha Noi 31/07/2019
53 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 31/07/2019
54 Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Ha Noi 31/07/2019
55 Hà Nội - Giao dịch viên Ha Noi 31/07/2019
56 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí chuyên viên (Tin 2) Ha Noi 31/07/2019
57 HO - Khối Sản phẩm - Các vị trí Chuyên viên (Tin 1) Ha Noi 31/07/2019
58 Hà Nội - Giám đốc lưu động Ha Noi 31/07/2019
59 HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Các vị trí chuyên viên Ha Noi 31/07/2019
60 HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Phó Trưởng phòng Kiểm toán Phi Tín dụng Ha Noi 31/07/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.