Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
21 Bình Thuận - Tổ trưởng tổ khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động, Binh Thuan 31/01/2020
22 HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Lạng Sơn Lang Son 14/02/2020
23 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Middleware Ha Noi 29/02/2020
24 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Corebanking Ha Noi 29/02/2020
25 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp Ha Noi 29/02/2020
26 HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Ha Noi 29/02/2020
27 HO - Khối Ngân hàng Số - Senior Tester Ha Noi 29/02/2020
28 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Ha Noi 29/02/2020
29 HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Ha Noi 29/02/2020
30 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ Ha Noi 29/02/2020
31 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị mạng TTDL Ha Noi 29/02/2020
32 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng & Tuân thủ Ha Noi 29/02/2020
33 HO - Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin Ha Noi 29/02/2020
34 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Dự án Ha Noi 29/02/2020
35 Gia Lai - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên Gia Lai 29/02/2020
36 Hà Nội - Giao dịch viên Ha Noi 31/01/2020
37 HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Ha Noi 15/02/2020
38 HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc Ha Noi 31/01/2020
39 HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Các vị trí chuyên viên Ha Noi 29/02/2020
40 KV.HCM - Nhân viên Kiểm ngân Ho Chi Minh 31/01/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.