Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Lịch Phỏng vấn sơ loại & Thi nghiệp vụ Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (nội thành) - Tháng 08/2018

LienVietPostBank kính mời các ứng viên tham gia chương trình tuyển dụng tại Hà Nội - Tháng 08/2018
1. Vị trí: Giao dịch viên        
2. Thời gian: Sáng thứ Sáu ngày 24/08/2018 (chi tiết thời gian của từng ứng viên theo nội dung phía dưới)      
3. Địa điểm: LienVietPostBank - Tầng 05, số 135-137 Phố Xã Đàn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
4. Yêu cầu đối với ứng viên tham gia tuyển dụng:    
 Các ứng viên mang theo CMND, Bút và Máy tính cầm tay.

5. Các lưu ý khác:
·         Căn cứ vào hồ sơ ứng viên, Ngân hàng có thể mời các ứng viên tham gia tuyển dụng tại các vị trí khác so với vị trí ứng tuyển và phù hợp với tiêu chí sơ loại/nhu cầu tuyển dụng của Ngân hàng.
·         Các ứng viên dự tuyển vị trí Giao dịch viên sẽ tham dự vòng sơ loại trước khi tham dự thi nghiệp vụ, thời gian chi tiết của từng ứng viên theo danh sách bên dưới.
·         Các ứng viên không có tên trong danh sách dưới đây là các ứng viên chưa đủ điều kiện tham gia tuyển dụng theo quy định của Ngân hàng hoặc ứng tuyển các vị trí chưa tổ chức tuyển dụng.
5. Danh sách ứng viên chi tiết dưới đây:
Mã số Tên Ngày sinh Giới tính Số CMT Thời gian
GDV HN 082018 01  Ngọc 17/12/1995 Nữ 034195000409 8h30
GDV HN 082018 02 Phương 29/05/1993 Nữ 017244628 8h30
GDV HN 082018 06 Hà Anh 15/02/1995 Nữ 142351779 8h30
GDV HN 082018 07 Chi 17/02/1996 Nữ 135820783 8h30
GDV HN 082018 08 20/03/1996 Nữ 163420175 8h30
GDV HN 082018 10 30/10/1996 Nữ 174946267 8h30
GDV HN 082018 12 Thảo 14/11/1993 Nữ 013605557 8h30
GDV HN 082018 13 Linh 03/01/1996 Nữ 033196000376 8h30
GDV HN 082018 14 Vân 15/02/1993 Nữ 142666369 8h30
GDV HN 082018 15 Huyền 12/07/1996 Nữ 168578829 8h30
GDV HN 082018 16 Thư 2/9/1996 Nữ 013297265 8h30
GDV HN 082018 17 Phương 30/01/1997 Nữ 152117186 8h30
GDV HN 082018 18 Hương Lan 06/10/1996 Nữ 163346589 8h30
GDV HN 082018 19 Hương 12/09/1995 Nữ 145593199 8h30
GDV HN 082018 21 Ánh 29/01/1995 Nữ 174831132 8h30
GDV HN 082018 22 Bích 01/07/1995 Nữ 013411528 8h30
GDV HN 082018 23 Diệp 13/11/1995 Nữ 036195000799 8h30
GDV HN 082018 25 Thêu 08/03/1993 Nữ 142588568 8h30
GDV HN 082018 26 Hằng 20/02/1996 Nữ 184193187 8h30
GDV HN 082018 28 Thúy 27/12/1995 Nữ 017314591 8h30
GDV HN 082018 29 Trang 28/08/1993 Nữ 001193000845 8h30
GDV HN 082018 30 Vân Anh 17/04/1994 Nữ 091846426 8h45
GDV HN 082018 31 Hiền 23/06/1996 Nữ 101308516 8h45
GDV HN 082018 33 Hương 12/06/1994 Nữ 001194011151 8h45
GDV HN 082018 35 Linh 06/11/1995 Nữ 142745760 8h45
GDV HN 082018 36 Thảo 12/11/1996 Nữ 033196000169 8h45
GDV HN 082018 38 Thúy 13/11/1994 Nữ 135476002 8h45
GDV HN 082018 39 Nga 08/03/1996 Nữ 152139212 8h45
GDV HN 082018 40 Vân 08/12/1996 Nữ 017213238 8h45
GDV HN 082018 41 Quỳnh 16/01/1995 Nữ 0341950011027 8h45
GDV HN 082018 42 Mai 27/07/1996 Nữ 001196008560 8h45
GDV HN 082018 43 06/05/1994 Nữ 001194009704 8h45
GDV HN 082018 44 Thương 16/10/2018 Nữ 145614224 8h45
GDV HN 082018 45 Vân 21/07/1996 Nữ 017409334 8h45
GDV HN 082018 46 Kim Anh 20/08/1995 Nữ 037195001572 8h45
GDV HN 082018 48 Đào 27/12/1994 Nữ 163291823 8h45
GDV HN 082018 49 26/09/1996 Nữ 125794942 8h45
GDV HN 082018 51 Thắm 23/10/1995 Nữ 132 099 233 8h45
GDV HN 082018 52 26/05/1995 Nữ 142752380 8h45
GDV HN 082018 53 Phương 05/10/1996 Nữ 174620999 8h45
GDV HN 082018 54 Hằng 06/12/1996 Nữ 037196000776 8h45
GDV HN 082018 55 Ngọc 13/06/1994 Nữ 095206927 8h45
GDV HN 082018 56 Chang 09/09/1995 Nữ 132340947 8h45
GDV HN 082018 57 Nhung 24/01/1994 Nữ 060989399 8h45
GDV HN 082018 59 ngọc 03/09/1994 Nữ 001194007117 9h00
GDV HN 082018 60 Duyên 29/10/1994 Nữ 163323276 9h00
GDV HN 082018 62 06/05/1995 Nữ 163334742 9h00
GDV HN 082018 63 NGỌC 21/08/1993 Nữ 1/0/1900 9h00
GDV HN 082018 64 HUYỀN 26/01/1995 Nữ 001195005742 9h00
GDV HN 082018 65 Linh 04/07/1996 Nữ 037196000753 9h00
GDV HN 082018 66 Hương 22/12/1995 Nữ 152102370 9h00
GDV HN 082018 67 Linh 16/02/1995 Nữ 013542859 9h00
GDV HN 082018 68 Thắm 02/04/1993 Nữ 033193001411 9h00
GDV HN 082018 70 Thuỷ 09/04/1996 Nữ 022196000238 9h00
GDV HN 082018 71 Huyền 04/03/1996 Nữ 013274747 9h00
GDV HN 082018 73 Hạnh 11/10/1994 Nữ 085029182 9h00
GDV HN 082018 74 Anh 25/11/1995 Nữ 001195006446 9h00
GDV HN 082018 75 Lan 17/04/1994 Nữ 082164993 9h00
GDV HN 082018 76 Linh 23/12/1996 Nữ 017513504 9h00
GDV HN 082018 77 Linh 09/10/1994 Nữ 091850474 9h00
GDV HN 082018 78 Nga 03/05/1993 Nữ 017243347 9h00
GDV HN 082018 79 Hạnh 22/11/1996 Nữ 017287107 9h00
GDV HN 082018 80 Minh 02/09/1995 Nữ 163343295 9h00
GDV HN 082018 81 Huyền 13/10/1994 Nữ 013048629 9h00
GDV HN 082018 83 Lan 18/05/1995 Nữ 132249969 9h00
GDV HN 082018 84 Quyên 19/08/1996 Nữ 001196011109 9h15
GDV HN 082018 85 Thương 10/10/1996 Nữ 187523240 9h15
GDV HN 082018 86 Trang 29/05/1996 Nữ 001196011320 9h15
GDV HN 082018 87 Nga  27/04/1995 Nữ 184142820 9h15
GDV HN 082018 88 Mai 02/03/1993 Nữ 132162706 9h15
GDV HN 082018 89 Thủy 15/07/1995 Nữ 173765395 9h15
GDV HN 082018 91 Ngân 14/09/1993 Nữ 060980668 9h15
GDV HN 082018 92 Tấm 20/05/1993 Nữ 036193001873 9h15
GDV HN 082018 93 Vân 11/07/1995 Nữ 031968323 9h15
GDV HN 082018 94 Anh 07/10/1993 Nữ 163250715 9h15
GDV HN 082018 95 Linh 21/02/1994 Nữ 063376627 9h15
GDV HN 082018 96 Thoa 10/06/1994 Nữ 163288203 9h15
GDV HN 082018 97 03/12/94 Nữ 017352568 9h15
GDV HN 082018 98 Anh  04/11/1996 Nữ 033196000737 9h15
GDV HN 082018 99 Phượng 21/01/1995 Nữ 033195000939 9h15
GDV HN 082018 100 Trang 27/10/1995 Nữ 122211537 9h15
GDV HN 082018 101 Hoa 01/01/1994 Nữ 031887755 9h15
GDV HN 082018 103 Linh 10/08/1996 Nữ 122189870 9h15
GDV HN 082018 104 Nhung 06/01/1995 Nữ 174810318 9h15
GDV HN 082018 106 Vân 02/03/1994 Nữ 013174261 9h15

 

Tìm việc làm
Kết nối với LienVietPostBank
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến LienVietPostBank thông qua:

  • Internet, quảng cáo banner
  • Báo / tạp chí, truyền hình
  • Bạn bè, người thân
  • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.